“ശവകുടീരത്തിൽ നീയുറങ്ങുമ്പോഴും ഇവിടെ നിൻവാക്കുറങ്ങാതിരിക്കുന്നു ….”

2009ലെ ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാലയില്‍ 25 ലക്ഷം പേര്‍ പങ്കെടുത്തുവെന്ന ലോക റെക്കോഡ് എങ്ങനെ വന്നു?

Comments Off on 2009ലെ ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാലയില്‍ 25 ലക്ഷം പേര്‍ പങ്കെടുത്തുവെന്ന ലോക റെക്കോഡ് എങ്ങനെ വന്നു?

മണ്ഡൽ കമ്മീഷനും മലയാളസിനിമയും തമ്മിലെന്ത്?

Comments Off on മണ്ഡൽ കമ്മീഷനും മലയാളസിനിമയും തമ്മിലെന്ത്?

Create AccountLog In Your Account