“ശവകുടീരത്തിൽ നീയുറങ്ങുമ്പോഴും ഇവിടെ നിൻവാക്കുറങ്ങാതിരിക്കുന്നു ….”

ദൈവത്തിൻറെ ഉടമാവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠക്ക് 130 വയസ്

Comments Off on ദൈവത്തിൻറെ ഉടമാവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠക്ക് 130 വയസ്

നാരായണ ഗുരുവിൻറെ മരണം കണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു യുക്തിവാദി ഉണ്ടായി കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

Comments Off on നാരായണ ഗുരുവിൻറെ മരണം കണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു യുക്തിവാദി ഉണ്ടായി കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

കൊടും നോവിന്റെ നാക്കാളന്‍.ഞാനേ കീഴാളന്‍…!എന്‍ വിയര്‍പ്പില്ലാതെ ലോകമില്ല…എന്‍ ചോരയില്ലാതെ കാലമില്ല…!

Comments Off on കൊടും നോവിന്റെ നാക്കാളന്‍.ഞാനേ കീഴാളന്‍…!എന്‍ വിയര്‍പ്പില്ലാതെ ലോകമില്ല…എന്‍ ചോരയില്ലാതെ കാലമില്ല…!

അലോരസപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മകൾക്കിടയിലും സ്വന്തം മരണം കൊണ്ട് രോഹിത് വെമുല ഉയർത്തിവിട്ട രാഷ്ട്രീയം

Comments Off on അലോരസപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മകൾക്കിടയിലും സ്വന്തം മരണം കൊണ്ട് രോഹിത് വെമുല ഉയർത്തിവിട്ട രാഷ്ട്രീയം

കേരളനവോത്ഥാനവും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും യുക്തിചിന്തയും

Comments Off on കേരളനവോത്ഥാനവും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും യുക്തിചിന്തയും

തീയെ തീ കൊണ്ടുനേരിടുക; പവർ ഫെമിനിസം

Comments Off on തീയെ തീ കൊണ്ടുനേരിടുക; പവർ ഫെമിനിസം

ഹരീഷ് കുമാർ.വി വീണ്ടും ഒരു കേരളപ്പിറവിയുടെ ആഘോഷ തിമിർപ്പിലാണ് നാം.മലയാളിയെ പറ്റി പല അപദാനങ്ങളും ഇന്ന് പലവേദികളിലും മുഴങ്ങും.മലയാളി പുരോഗമനവാദിയാണ്,വിപ്ലവകാരിയാണ്,ആനയാണ് ചേനയാണ് എന്നെല്ലാം.19 ആം നൂറ്റാണ്ടിൻറെ അവസാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ മലയാളിയുടെ ധാരണയാണ് ഇത്.അതിനു മുൻപുള്ള സാഹിത്യ കൃതികളോ ചരിത്ര കൃതികളോ ഒന്നും വായിച്ചാൽ മലയാളി പുരോഗമന വാദിയോ വിപ്ലവകാരിയോ ആണെന്ന യാതൊരു സൂചനയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അന്ന് പൊന്നുതമ്പുരാൻ മുതൽ പാടത്ത് പണിയെടുക്കക്കുന്ന അടിയാളർ വരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിമത്ത്വം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. അത് ആസ്വദിക്കുകയും രാജ്യം
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account