ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ കേസ് ഒരു മാർക്സിയൻ – മെക്കാളെ കോഡ്- ഇന്ത്യൻപശ്ചാത്തല വിലയിരുത്തൽ

ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ കേസ് ഒരു മാർക്സിയൻ – മെക്കാളെ കോഡ്- ഇന്ത്യൻപശ്ചാത്തല വിലയിരുത്തൽ

ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ കേസ് ഒരു മാർക്സിയൻ – മെക്കാളെ കോഡ്- ഇന്ത്യൻപശ്ചാത്തല വിലയിരുത്തൽ

Comments Off on ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ കേസ് ഒരു മാർക്സിയൻ – മെക്കാളെ കോഡ്- ഇന്ത്യൻപശ്ചാത്തല വിലയിരുത്തൽ

കേരളത്തിലെ 26000 ലേറെ വരുന്ന ജാതി കോളനിയിലെ ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്താൽ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്കൻഡ് കൾക്കുള്ളിൽ അറസ്റ്റ് നടക്കും അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് വിനായകനും കെൽവിനും, എന്തിനേറെ പറയുന്നു സമുദായ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച ആദിവാസി യുവാക്കൾ വരെ യുണ്ടാവും.

അഡ്വ. ജെസ്സിൻ ഐറിന

നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഒരു രാജ്യത്തെ powerful class ആണ് എന്നും ആ നിയമങ്ങൾ അധികാരമില്ലാത്തവരുടെ മേലാണ് പ്രയോഗിക്കന്നതെന്നുമാണ് മാർക്സിയൻ വിലയിരുത്തൽ. അത് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വായിച്ചാൽ അധികാരം കൈയ്യാളിയ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും അധികാരമില്ലാത്ത ഇതര ജാതി വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളെ പ്പോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല യെന്ന് കാണാനാവും .

വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യമെടുത്താൽ കേരളത്തിലെ 26000 ലേറെ വരുന്ന ജാതി കോളനിയിലെ ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്താൽ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്കൻഡ് കൾക്കുള്ളിൽ അറസ്റ്റ് നടക്കും അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് വിനായകനും കെൽവിനും, എന്തിനേറെ പറയുന്നു സമുദായ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച ആദിവാസി യുവാക്കൾ വരെ യുണ്ടാവും.എന്നാൽ അധികാരം കൈയ്യാളുന്ന വോട്ട് ബാങ്ക് ജാതി രാഷ്ട്രിയ ജനാധിപത്യം പേറുന്ന ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അഥവാ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ FIRലക്കടക്കം ആ വിശ്യത്തിന് പഴുതുകൾ ഇട്ട് ശിക്ഷാ നടപടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മുൻ ഒരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ മെക്കാളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ട ചോദ്യം നിങ്ങൾ IPC.s.375ൽ റേപ്പിന്റെ നിർവചനത്തിൽ against her will, consent എന്ന് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മെക്കാളയുടെ വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയും തന്റെ ചാരിത്രം അന്യപുരുഷന് പങ്ക് വക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അവൾ സമൂഹമധ്യത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയില്ല എന്നുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൊഴിമതി IPC S.376 പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ.അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വീണ്ടും അവശേഷിക്കുന്നു,എന്ത് കൊണ്ട് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ?

ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരാൾ ആൾ ദൈവമായാൽ എന്ത് കുറ്റകൃതവും ചെയ്യാം ഒരിക്കലും പ്രതിച്ചേർക്കപ്പെടില്ല പണം, അധികാരം രാഷ്ട്രിയ സ്വാധീനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാവും. അതായത് ആൾദൈവ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപെടില്ലയെന്ന് സാരം. രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ നീരിക്ഷണം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചേർത്ത് വായിക്കണം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യമെന്നാൽ പ്രബല സമുദായങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ശക്തിയാൽ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതു കൊണ്ട് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രിയം വരുമ്പോൾ ഭരണാധി കാരികൾ തന്ത്രപരമായ ഐക്യം ത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കും അത് ഫലത്തിൽ നിയമരാ ഹിത്യവും ഭരണഘടന ലംഘനത്തിലും ജനാധിപത്യ ലംഘനത്തിലും എത്തി നിൽക്കും. അധികാരം മനുഷ്യനെ മുട്ടിലിഴക്കുന്ന വിധേയത്വത്തിൽ ആക്കും മെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

മേൽ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ.
അറസ്റ്റ് വൈകാൻ കാരണം ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ തേടുകയാണ് എന്ന് പോലീസ് ഭാഷ്യത്തിന് മറുപടി ഒന്ന് മാത്രമേയുള്ളു S.376 IPC പ്രകാരം ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് കോടതികളാണ് അതായത് മറ്റ് തെളിവുകളോട് ചേർത്ത് വച്ച് വായിച്ച് മാത്രമേ ശാസ്ത്രീയ തെളിവ് കൾ കോടതി പരിഗണിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് സാരം. പോലീസിന്റെ തെളിവ് ശേഖരണത്തിന്റെ വിശ്വാസത Evidence act ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന്-

മലയാളത്തിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ന്യൂസ്‌ പോര്‍ട്ടലുകള്‍; ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ തുടങ്ങാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിനും ഫ്രീ സർവീസിങ്ങിനും ഫോൺ: 8301021642

news_reporter

Related Posts

കാര്യവട്ടം ഏകദിനം: ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരമ്പര സ്വന്തം; ഒന്‍പത് വിക്കറ്റിന്റെ തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

Comments Off on കാര്യവട്ടം ഏകദിനം: ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരമ്പര സ്വന്തം; ഒന്‍പത് വിക്കറ്റിന്റെ തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

കരുണാനിധിക്ക് രാജ്യത്തിൻറെ പ്രണാമം; പ്രധാനമന്ത്രി അന്തിമോപചാരമർപ്പിച്ചു

Comments Off on കരുണാനിധിക്ക് രാജ്യത്തിൻറെ പ്രണാമം; പ്രധാനമന്ത്രി അന്തിമോപചാരമർപ്പിച്ചു

സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സ്വന്തം പിതാവിനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി

Comments Off on സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സ്വന്തം പിതാവിനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി

സംസ്ഥാനത്ത് മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണ സാധ്യത ഉള്ളതായി ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Comments Off on സംസ്ഥാനത്ത് മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണ സാധ്യത ഉള്ളതായി ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകം; മുഖ്യപ്രതി പിടിയില്‍, പ്രതി ഹിന്ദു യുവസേന പ്രവര്‍ത്തകന്‍

Comments Off on ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകം; മുഖ്യപ്രതി പിടിയില്‍, പ്രതി ഹിന്ദു യുവസേന പ്രവര്‍ത്തകന്‍

ദളിത് യുവാവിന്റെ കൊലപാതകം ദുരഭിമാനക്കൊല; അച്ഛനെതിരെ ഭാര്യയുടെ മൊഴി

Comments Off on ദളിത് യുവാവിന്റെ കൊലപാതകം ദുരഭിമാനക്കൊല; അച്ഛനെതിരെ ഭാര്യയുടെ മൊഴി

ആർത്തവ കലാപം: പരാതികിട്ടിയാല്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

Comments Off on ആർത്തവ കലാപം: പരാതികിട്ടിയാല്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

ഭൂമി ഇടപാട്: എഫ്‌ഐആര്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ 420 ഐ പി സി

Comments Off on ഭൂമി ഇടപാട്: എഫ്‌ഐആര്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ 420 ഐ പി സി

വെള്ളറടയിൽ മകളെ അനാശാസ്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച അമ്മയെകുറിച്ചുള്ള മകളുടെ മൊഴി കേട്ട് പൊലീസ് ഞെട്ടി

Comments Off on വെള്ളറടയിൽ മകളെ അനാശാസ്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച അമ്മയെകുറിച്ചുള്ള മകളുടെ മൊഴി കേട്ട് പൊലീസ് ഞെട്ടി

ഒക്ടോബർ 3: എം എൻ വിജയൻറെ ഓർമ്മയെ വിലക്കാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം?

Comments Off on ഒക്ടോബർ 3: എം എൻ വിജയൻറെ ഓർമ്മയെ വിലക്കാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം?

എന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷം ഇതാണ് പ്രിയദർശനെ കരയിച്ച വീഡിയോ

Comments Off on എന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷം ഇതാണ് പ്രിയദർശനെ കരയിച്ച വീഡിയോ

Create AccountLog In Your Account